Kako bismo kod dece probudili kreativnost ponudili smo im različite materijale od kojih su oni zajedno sa drugarima iz Osnovne škole Georgi Dimitrov pravili različite kostime. Druženje je nastavljeno u dvorištu Prihvatnog centra u Bosilegradu.

Pomenute aktivnosti realizuje Centar za društvene integracije u okviru projekta „Mi i oni smo zajedno“ pod pokroviteljstvom Internacionalne organzacije za migracije (IOM) i Švajcarske Konfederacije , a u okviru Programa ‘’Unapređenje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji’’.