U okviru kreativne radionice deca iz prihvatnog centra u Bosilegradu su uz pomoć educatora Centra za društvene integracije učila da prave narukvice. Radionici su se priključile I mame dece migranata koje su nam pokazale na koji način to oni rade u Iranu I Afganistanu.

Pomenute aktivnosti realizuje Centar za društvene integracije u okviru projekta „Mi i oni smo zajedno“ pod pokroviteljstvom Internacionalne organzacije za migracije (IOM) i Švajcarske Konfederacije , a u okviru Programa ‘’Unapređenje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji’’.