Doc. dr Saša Stepanović je na Međunarodnoj naučnoj konferenciji, “Metode u specijalnoj edukaciji, rehabilitaciji i terapiji dece sa smetnjama u razvoju i osaba sa invaliditetom” u Novom Sadu 12-14.09.2019, održao predavanje na ovu temu.