U okviru Projekta “Mi i oni smo zajedno” u Vranju su od 06.do 09.09.2019. održane dve obuke: Obuka “Faktori rizika za mentalno zdravlje migranata” u kojoj su učestvovali stručnjaci iz oblasti socijalne zaštite koji se kroz državni ili nevladin sektor bave pružanjem pomoći i podrške migrantima, kao i obuka  “Osposobljavanje volontera za pružanje psihosocijalne podrške deci i mladima iz migrantske populacije”, a u kojoj su učestvovali volonteri iz Vranja i Bujanovca.
 
Obuke su držale profesorke Visoke škole socijalnog rada profesorka dr Tatjana Milivojević, docentkinja dr Nataša Ljubomirović, docentkinja dr Sanja Đurđević i docentkinja dr Vesna Dukanac.