U okviru Projekta “Mi i oni smo zajedno”, 05. i 06.09.2019. održane su radionice čiji je cilj formiranje Kutka za mlade sa sloganom “Od pomoći do samopomoći”.
 
Svrha radionica je razvoj veština dece i mladih za pružanje samopomoći u koju spada i pomoć od strane starijih ka mlađima. Radilo se sa decom i mladima u kampovima u Vranju, Bujanovcu i Bosilegradu. Radionice su odrzale prof. dr Milica Bošković i doc. dr Ivana Milosavljević Đukić.