POZIVAMO VAS DA UZMETE UČEŠĆE U RADIONICI U PROJEKTU „MI I ONI SMO ZAJEDNO“ koja će se baviti sledećim temama:

  • Uloga medija u podsticanju empatije i razbijanju predrasuda u odnosima lokalnog stanovništva i migranata.
  • Koji su ispravni i neispravni termini u izveštavanju o migrantima.
  • Koliko se u medijskom izveštavanju vodi računa o zaštiti ličnog integriteta svakog migranta.
Preuzmite poziv