POZIVAMO VAS DA UZMETE UČEŠĆE U RADIONICI U PROJEKTU „MI I ONI SMO ZAJEDNO“ koja će se baviti sledećim temama:

  • Prisustvo psihopatoloških karakteristika: strahova, depresivnosti i neuroticizma kod dece i mladih izbeglica.
  • Zaštitni faktori i faktori rizika za mentalno zdravlje i psihološku dobrobit.
  • Prepoznavanje ljudi u teškim psihičkim krizama
  • Savetodavni rad sa decom i mladim izbeglicama
Preuzmite poziv