Zbog velikog interesovanja i molbi kolega, produžen je rok za slanje apstrakata i radova za konferenciju “Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu”. Novi rok za slanje radova je 20.09.2019.

Sve informacije o konferenciji možete pronaći ovde.