Kroz saradnju Centra za nauku i istraživanje i Centra za izdavačku delatnost objavljen je tematski zbornik međunarodnog značaja “Socijalna politika u Srbiji na raskršću vekova”. 

Više informacija o tematskom zborniku možete pronaći na linku.