Deca smeštena u Prihvatnom centru u Bosilegradu imala su priliku da nauče kako se od kartona prave ukrasne kutije.

Pomenute aktivnosti realizuje Centar za društvene integracije u okviru projekta „Mi i oni smo zajedno“ pod pokroviteljstvom Internacionalne organzacije za migracije (IOM) i Švajcarske Konfederacije , a u okviru Programa ‘’Unapređenje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji’’.