Kreativnost i mašta došli su do izražaja u okviru radionice na kojoj su deca po svom izboru iscrtavala torbice.

Pomenute aktivnosti realizuje Centar za društvene integracije u okviru projekta „Mi i oni smo zajedno“ pod pokroviteljstvom Internacionalne organzacije za migracije (IOM) i Švajcarske Konfederacije , a u okviru Programa ‘’Unapređenje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji’’.