U organizaciji Asocijacije socijalnih radnika Srbije 22.6.2019. održana je akreditovana obuka pod nazivom “Stvaranje radne alijanse u  superviziji socijalnog rada”.

Predavači su bili profesor Visoke škole socijalnog rada Petar Nastasić i Ružica Jelisavac, predsednica Asocijacije socijalnih radnika Srbije.