Doc.dr Sanja Đurđević i Doc.dr Neda Milošević učestvovale su od 21.-23.6 na Međunarodnoj konferenciji “Unapređenje kvaliteta života djece i mladih” koja je održana u Istanbulu.

Predstavljeni radovi na temu:

Katedra za socijalni rad: Socijalna zaštita dece u migracijama (Đurđević i Ilić);
Katedra za logopediju: Primena digitalnog logopedskog seta u tretmanu poremećaja slušnog procesiranja (Miloševic, Hedjever, Čauđevac i Bunijevac) i Procena kvaliteta života laringektomiranih pacijenata pre i posle vokalne rehabilitacije (Bunijevac, Milošević, Čauđevac).