Projekat  „MI I ONI smo zaJEDNO“ jedan je u nizu koji ima za cilj da taj suživot olakša i da se međusobno upoznamo. Partnerski ga realizuju Centar za društvene integracije (CDI) iz Vranja i Visoka škola socijalnog rada iz Beograda. Projekat je deo šireg programa „Jačanje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji“, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM) uz podršku Švajcarske konfederacije.

U Visokoj školi socijalnog rada je 17.juna 2019. godine u okviru Projekta “MI I ONI smo zaJEDNO” održan međunarodni naučno-stručni skup “Izazovi u teoriji i praksi socijalnog rada sa migrantima”. U uvodnom delu učesnicima skupa obratile su se predstavnica Švajcarske ambasade, zadužena za praćenje ovog projekta, Jovana Mihajlović i predstavnica Međunarodne organizacije za migracije u Srbiji, Jelena Ribać. Učesnike skupa pozdravili su i direktor Visoke škole socijalnog rada prof. dr Vladimir Ilić i predsednica NVO Centar za društvene integracije iz Vranja Anita Stojanović, koordinatorka projekta. 

U okviru projekta je 17.juna 2019.godine u Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu održan međunarodni naučno-stručni skup pod nazivom “Izazovi u teoriji i praksi socijalnog rada sa migrantima”. Komparativno promišljanje ukupno 14 naučnih i stručnih radnika iz celog regiona, koji su izložili svoje radove o ovoj važnoj temi, podstaklo je raspravu o perspektivama novih pristupa u pružanju socijalnih usluga migrantima i mogućim načinima rešavanja problema s kojima se susreću praktičari i istraživači u ovoj oblasti.  Teme prezentovanih radova su se bavile savremenom percepcijom migracija, različitosti potreba dece i adolescenata migranata, psihološkim posledicama migracija, dostupnosti socijalnih usluga migrantima i inovativnim modelima socijalnih usluga, kao što je porodični smeštaj. Autori su bili naučni i stručni radnici iz Srbije, Belgije, Izraela, Crne Gore, Nemačke, članovi programskog odbora bili su naučni radnici iz Francuske, Izraela, Nemačke, Bugarske, Crne Gore, Bosne i Srbije, a konferenciji je prisustvovalo oko 80 stručnih radnika iz oblasti socijalne zaštite. Cilj ove konferencije je bio da doprinese naučnoj i stručnoj javnosti u unapređenju i razvijanju novih pristupa u pružanju socijalnih usluga migrantima.

Autor teksta:

Doc.dr Sanja Đurđević, profesorka na Visokoj školi socijalnog rada i jedna od tematskih ekspertkinja u Projektu “MI I ONI smo ZAJEDNO”