Edukacija Visoke škole socijalnog rada “Smernice za unapređivanje kvaliteta odnosa prema deci i odraslima sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama” u organizaciji doc. dr Ivane Ristić realizovana je 1.06.2019. godine u Akademici -novom edukativnom centru Visoke škole socijalnog rada. Cilj edukacije je unapređivanje profesionalnih kompetencija stručnih radnika i stručnih saradnika na planu boljeg razumevanja i praktične primene znanja iz oblasti sistemskog pristupa deci i odraslima sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicam. Autori i realizatori programa su doc.dr Ivana Ristić i saradnik Visoke škole socijalnog rada Rada Savić Kukolj.