Profesorka VŠSR Neda Milošević aktivno učestvovala na 14. Kongresu Federacije evropskih društava audiologa. Izlagala je rad na temu: “Detekcija i tretman dece sa poremećajima auditivnog procesiranja u Srbiji”