Profesorke Sanja Đurđević i Rosa Šapić, održale edukaciju na temu “SVEOBUHVATNI PRISTUP OSOBAMA OBOLELIM OD DEMENCIJE” u Domu starih “Grabovac”, Risan, Crna Gora. Zaposleni u domu, bili su sjajni domaćini, bili su vrlo zainteresovani za edukaciju i aktivno učestvovali u radu. Na kraju edukacije ocenili su kvalitet edukacije najvišom ocenom, čime je potvrđeno da smo ispunili njihova očekivanja u svakom pogledu.

Nadamo se budućim druženjima i zajedničkom radu.

Cilj ovog programa je i povećanje profesionalne i etičke senzibilisanosti za specifičnost ove teške bolesti kao i sposobnost prepoznavanja simptoma iscrpljenosti kod pomagača, unapređenje timske saradnje svih članova stručnog tima koji učestvuju u radu sa obolelim od demencije.

Ovakvim načinom usavršavanja se podiže stepen razumevanja obolelih, razumevanja sopstvene uloge u okviru institucije i zajednice u kojoj profesionalci rade, kao i razumevanje članova njihovih porodica, što je sve preduslov za kvalitetniju međusobnu saradnju.

Cilj ovog programa je razvoj i unapređenje veština u zbrinjavanju osoba obolelih od demencije kao i sticanje veština u boljem prepoznavanju simptoma bolesti, sposobnosti u registrovanju ranih simptoma i gradiranja težine bolesti, kao i osposobljavanje za pomoć članovima porodica u sticanju konkretnih veština u ophođenju sa dementnima, od veština komunikacije do regulisanja bihejvioralnih i psiholoških simptoma koji se javljaju kod obolelih.

SADRŽINA PROGRAMA
Edukacija je obuhvatala sledeća tematska područja:
1. Prepoznavanje simptoma bolesti, faktora rizika koji doprinose nastanku i napredovanju
bolesti, načine lečenja, predavanje i radionica
2. Kreiranje zdravstvene i socijalne nege neophodne za kvalitetno zbrinjavanje obolelih od
demencije, predavanje i radionica
3. Prepoznavanje sindroma sagorevanja u struci, prerdavanje i radionica
4. Planiranje podrške i savetodavnog rada sa članovima porodice dementnih osoba,
radionica
5. Intervju sa članovima porodice, predavanje i radionica
6. Evaluacija- sumiranje stepena obogaćenja nakon održanog programa, sumiranje ključnih
konceparta, razmena u grupi o utiscima sa seminara, popunjavanje evaluacionih upitnika.