Doc. dr Sanja Đurđević gostovala u emisiji “Ni crno ni belo” na TV Kopernikus. U okviru gostovanja, govolira je o programima Visoke škole socijalnog rada.