Doc. dr Nataša Ljubimirović i doc. dr  Ivana Milosavljević-Đukić, učestvovale su na V Kongresu DEAPSA sa međunarodni učešćem Mentalno zdravlje dece i mladih – aktuelni izazovi, moguća rešenja u periodu od 23 – 26 maja 2019 na Zlatiboru. Doc. dr Ivana Milosavljević-Đukić imala je plenarno izlaganje po pozivu na temu Izazovi u praktičnom radu stručnjaka socijalne zaštite u radu sa decom sa problemima mentalnog zdravlja. Doc. dr Nataša Ljubimirović izlagala je na temu: Zašto dete ne ide u školu, prikaz Kearney Modela