Izmenama članova Statuta Društva radnih terapeuta Srbije omogućeno je da okupacioni terapeuti koji su završili osnovne ili master studije na Visokoj školi socijalnog rada postanu punopravni članovi Društva radnih terapeuta Srbije.

Na Vanrednu sednicu Skupštine društva su pozvani i predstavnici Visoke škole socijalnog rada. Prisustvovali su doc. dr Veselin Medenica i doc. dr Saša Stepanović.

Tokom uvodnog izlaganja Milan Kecman, predsednik društva Radnih terapeuta Srbije obavestio je prisutne članove o planiranom glasanju u promeni Statuta. Nakon toga, pozvao je predstavnike škole da predstave Visoku školu socijalnog rada prisutnima.

Doc. dr Veselin Medenica predstavio je školu prisutnim članovima DRTS. Upoznao ih je sa studijskim programima, a posebno sa studijskim programom okupacione terapije. Naglasio je da VŠSR organizuje akademske, a ne strukovne studije i ukazao na prednosti studijskog programa okupacione terapije.

Nakon toga doc. dr Saša Stepanović i doc. dr Veselin Medenica odgovarali su na pitanja prisutnih članova Društva radnih terapeuta Srbije. Razmatrani su i predlagani mogući oblici saradnje i stekao se utisak da bi buduća saradnja bila plodonosna.

Nakon predstavljanja pristupilo se glasanju o promenama Statuta. Jednoglasno, članovi DRTS potvrdili su nastojanje za novom saranjom, omogućivši našim diplomcima da postanu članovi DRTS.

 

Svim prisutnim članovima DRTS, želimo da zahvalimo na njihovim glasovima i na izdvojenom vremenu.

Promenama Statuta prethodilo je formiranje radnih grupa ispred Društva radnih terapeuta Srbije i ispred Visoke škole socijalnog rada i višemesečni rad. Ovakav način rada je direktno podržan od strane COTEC-a (Council of Occupational Therapists for European Countries), u kome Srbiju predstavlja i zastupa  Društvo radnih terapeuta Srbije.

Ispred Društva radnih terapeuta Srbije, aktivno učešće u radu uzeli su:

  • Tanja Šušić, zaposlena kao radni terapeut u KBC Dragiša Mišović na Klinici za psihijatriju
  • Biljana Brkić, radni terapeut i nastavnik veština na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Zemunu
  • Vesna Bačić, zaposlena u Specijalnoj bolnici za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju iz Beograda
  • Milan Kecman, predsednik društva Radnih terapeuta Srbije

Ispred Visoke škole socijalnog rada iz Beograda, aktivno učešće u radu uzeli su:

  • dr Veselin Medenica, oblast specijalne edukacije i rehabilitacije, inicijator formiranja radnih grupa
  • dr Sanja Đurđević, oblast socijalne zaštite, zamenica direktora škole
  • dr Saša Stepenović, oblast pedagogije
  • dr Vladimir Ilić, oblast socijalne zaštite, direktor škole

Radna grupa Visoke škole socijalnog rada, sačinila je predlog o načinima saradnje sa Društvom radnih terapeuta Srbije. U tom predlogu izneseno je nastojanje da studenti, diplomci i profesori Visoke škole socijalnog rada učestvuju u radu DRTS-a, sa ciljem proširenja kompetencija okupacionih terapeuta i popularizacije struke. Ovakav predlog, upućen je na analizu radnoj grupi Društva radnih terapeuta Srbije. Organizovan je zajednički sastanak na kome je sačinjen zajednički predlog radnih grupa koji bi bio upućen Skuštini Društva radnih terapeuta Srbije na razmatanje i odlučivanje.

Do sada je članstvo u Društvu radnih terapeuta Srbije, prema postojećem Statutu, bilo moguće samo za strukovne radne terapeute koji su završili Visoku zdravstenu školu strukovnih studija u Zemunu. Na vanrednoj Skupštini DRTS koja je održana u petak 24. maja 2019. godine, jednoglasnom odlukom omogućen je prijem u članstvo našim diplomcima. Na ovaj način diplomci Visoke škole socijalnog rada dobili su pristup svom strukovnom udruženju, a time i pristup COTEC-u (Council of Occupational Therapists for European Countries) i WFOT-u (World Federation of Occupational Therapists). Diplomirani i master okupacioni terapeuti Visoke škole socijalnog rada od sada svoja prava, koja se tiču zapošljavanja i uslova zapošljavanja i rada mogu štititi koristeći mehanizme koje na raspolaganju ima njihovo strukovno udruženje Društvo radnih terapeuta Srbije.

Statutom je omogućeno i da profesori koji predaju predmete iz oblasti okupacione terapije u visokoškolskim ustanovama u Srbiji postanu pridruženi članovi DRTS.

Još jednom, zahvaljujemo svim prisutnim članovima DRTS. Posebno zahvaljujemo članovima radne grupe Društva radnih terapeuta Srbije. Nadamo se plodonosnoj i dugoročnoj saradnji. Nadamo se da će ta saradnja doprineti da okupacioni terapeuti dobiju status u Srbiji, kakav imaju u razvijenim zemljama sveta.

Radna grupa Visoke škole socijalnog rada