Profesorka Visoke škole socijalnog rada, Ljiljana Manić učestvovala je na godisnjoj konferenciji “Ujedinjeni u razlicitosti – zajednicki izazov” u Briselu, koju organizuje Evropska komisija sa ciljem promovisanja razlicitosti i inkluzije na radnom mestu.

Godisnji Forum je okupio oko 200 strucnjaka iz oblasti razlicitosti, predstavnika kompanija, organizacija civilnog drustva i javnog sektora.