Edukacija bez provere znanja pod nazivom „Primena znakovnog jezika u komunikaciji sa gluvim i nagluvim osobama“,  realizovana je 11.05.2019. godine u organizaciji doc.dr Ivane Ristić, ispred Centra za kontinuiranu edukaciju Visoke škole socijalnog rada. Osnovni cilj edukacije  odnosio se na razvijanje novih i unapređivanje postojećih kompetencija kod polaznika  iz oblasti primene prstne azbuke – daktilologije i znakovnog jezika u komunikaciji sa gluvom i nagluvom decom/odraslima i njihovim porodicama, kao i razvijanje senzibilizacije za probleme u komunikaciji na koje nailaze osobe koje su gluve i nagluve i osobe koje imaju stečeno oštećenje sluha, a korisnici su domskog ili rezidencijalnog smeštaja.  Edukaciju su realizovali doc.dr Ivana Ristić i saradnici Visoke škole socijalnog rada Jelena Vukić- diplomirani defektolog-surdolog i sudski tumač znakovnog jezika i Danijela Cvijović – diplomirani defektolog-surdolog.

Otvorene su prijave za  novi termin, koji će biti naknadno objavljen.