U Novom Pazaru je 09.05.2019. godine održana prezentacija Visoke škole socijalnog rada u medicinskoj i ekonomskoj školi, gde je prisustvovalo 125 maturanata. Doc. dr Sanja Đurdjević i doc. dr Milenko Čurović učestvovali su u emisiji “Život grada” na regionalnoj televiziji Novi Pazar.