Doc. dr Milorad Đurić učestvovaće na tribini Migracije u doba globalizacije: izazovi i odgovori, u okviru serijala Studentskog kulturnog centra Dobre društvene prakse u Srbiji: društvo, kultura, obrazivanje.
Na tribini će biti reči o karakteristikama savremenih migracija; o razlikama savremenih migracije u odnosu na ranije migratorne  talase; o saradnji između akademskog proučavanja i praktičnog rada; o ulozi humanitarnih organizacija, posebno verskih, u procesima integracije migranata u Srbiji;o primerima dobre društvene prakse kada je reč o ugroženim kategorijama, kao što su npr. deca bez roditeljske pratnje…
 
Tribina će se održati u četvrtak, 9. maja 2019. godine, u Galeriji SKC, Bulevar Zorana Đinđića 152a, u 18:30.