Opština Ruma i Centar za socijalni rad u Rumi na pravi način pokazuju odgovornost i brigu za mlade u Rumi, stvarajući uslove za preventivne programe kakvi su “Program prevencije vršnjačkog nasilja” i “Prevencije bolesti zavisnosti”, koje trenutno profesori Visoke škole socijalnog rada realizuju sa učenicima osnovnih i srednjih škola u Rumi. Sa sprovođenjem programa radionica počeli smo početkom aprila 2019.

Osnovni cilj programa PREVENCIJA VRŠNJAČKOG NASILJA  I NASILJA U PORODICI je podizanje svesti i nivoa znanja učenika/učenica, roditelja, nastavnika/nastavnica i drugih zaposlenih u školi o vršnjačkom nasilju i nasilju u porodici, da kroz razumevanje uzroka pojave nasilja, nauče mehanizme za preveniranje nasilja, kao i da razviju adekvatne veštine izražavanja emocija, kontrole ponašanja, empatije i asertivne komunikacije. Učenici će u okviru radionica naučiti: Šta je vršnjačko nasilјe? Da li se nasilјe u školi i porodici može sprečiti? Da li i koliko razumemo svoje emocije?  Naučiće o pojmu empatije, kao i o razlikama između asertivne i agresivne komunikacije. Roditelji će biti upoznati sa karakteristikama porodica sa adolescentom, koje su to krize u adolescenciji,  kako da prepoznaju i zaustave nasilno ponašanje. Saznaće koje su to  psihološke posledice nasilјa.

Osnovni cilј programa PREVENCIJA BOLESTI ZAVISNOSTI U ŠKOLSKOM UZRASTU je podizanje svesti i nivoa znanja učenika/učenica, roditelјa, nastavnika/nastavnica i drugih zaposlenih u školi o bolstima hemijskih i nehemijskih zavisnosti i razlikovanje potrebne upotrebe novih telekomunikacionih sredstava od prvih znaka i simptoma zavisnosti, kao i sticanje osnovnih znanja o preveniranju zavisničkoh ponašanja i razvijanju adekvatne veštine komunikacije. Takođe, kroz realizaciju ovog programa biće prikuplјeni podatci o raširenosti bolesti zavisnosti na području opštine Ruma, anketiranjem učesnika odrđenom testovnom baterijom na početku programa.

Kompletan sadržaj programa možete preuzeti ovde.