Tokom prošle nedelje nastavnici Visoke škole socijalnog rada, doc. dr Ana Grbić i doc. dr Ivana Ristić, realizovali su radionicu na temu ,,Stereotipi kao uvod u diskriminatorno ponašanje” u Školi za negu lepote u Beogradu. Učesnici su bili učenici četvrte godine koji planiraju da nastave svoje školovanje. Interaktivnim pristupom su im predstavljena zanimanja logopeda, okupacionog terapeuta i socijalnog radnika, kao i sve mogućnosti studiranja na Visokoj skoli socijalnog rada.