Studentkinja treće godine Visoke škole socijalnog rada, na smeru socijalni rad, Ivana Stefanović uz mentorstvo Mine Simatković održala je interaktivno predavanje na temu “Trgovina  ljudima” učenicima Srednje turističke škole. Učenici su Srednje turističke škole bili su aktivno uključeni u ovo predavanje. Saznali su šta je to trgovina ljudima, kako do nje dolazi i kako se zaštititi. Na kraju predavanja učenicima su predstavljane mogućnosti i perspektive, nastavka školovanja na Visokoj školi socijalnog rada.