Prof. dr Vladimir Ilić bio je gost u emisiji “Ni crno ni belo”, TV KCN. Tokom gostovanja promovisao je Visoku školu socijalnog rada i govorio o perspektivi zapošljavanja profila socijalnih radnika, logopeda i okupacionih terapeuta.