23.05.-26.05.2019 će se održati V Kongres društa za adolescentnu i dečju psihijatriju Srbije – DEAPS, na Zlatiboru. Jedan od plenarnih predavača biće i docentkinja Visoke škole socijalnog rada dr Ivana Milosavljević-Đukić.