Naša docentkinja dr Ivana Milosavljević – Đukić u saradnji sa Udruženjem kriminalističkih profajlera – CPA održala je edukaciju “Forenzičko intervjuisanje dece – Osnovi rada s decom žrtvama i svedocima u sudskom postupku”, u subotu 23- marta 2019. godine u Beogradu. Edukacija je bila namenjena stručnjacima/studentima soijalnog rada, sociologije, psihologije, kriminalistike, prava, bezbednosti, kao i svima zainteresovanima za ovu temu.

Teme, koje su se tom prilikom obrađivale:
– Specifičnosti rada sa decom žrtvama
– Priprema dece za sud
– Forenzički intervju
– Uticaj traume na iskaz deteta

Predavač: doc.dr Ivana Milosavljević – Đukić
Visoka škola socijalnog rada, Beograd