28.3.2019. Visoka škola socijalnog rada bila je gost Organizacije Caritas koja je u saradnji sa opštinom Bogatić i konzorcijumom socijalnih kooperativa C.O.S.M.(Consorzio Operativo Salite Mentale) iz Italije, realizuje projekat ”Socijalno preduzetništvo kao sredstvo za borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva”, koji je finansiran od strane Evropske unije.

Cilj programa je povećanje zapošljavanja osoba iz društveno ugroženih grupa, doprinos ekonomiji i podizanje svesti o socijalnim problemima na opštem nivou, zajedničkom saradnjom civilnog društva, lokalne samouprave i preduzeća.

Glavna tema skupa bazirala se na implementiranju rešenja italijanskog modela socijalnog preduzetništva u okvire našeg zakonodavstva, kao i definisanje modela sistematičnijeg radnog uključivanja osoba sa mentalnim smetnjama. Tome u prilog govori činjenica da je opština Bogatić jedina u Srbiji koja donira troškove prevoza osobama sa invaliditetom.

Nakon skupa bili smo gosti Organizacine Caritas na imanju preuređenom u dnevni smeštaj korisnika sa uslugama socijalne zaštite i preduzetništva: perionica i prilagodjeni vodovi okupacione terapije ugroženih grupa (gajenje voća i povrća, proizvodnja džemova, sokova, ambalaža, rezbarenje drveta i proizvodnja delova nameštaja) u cilju aktivnog uključivanja ugroženih kategorija u proces rada i normalnu svakodnevnicu.