Studenti VŠSR prisustvovali radu Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva Narodne skupštine Republike Srbije. Studenti su ovaj odbor Narodne skupštine Republike Srbije posetili u okviru redovnih vežbi na predmetu “Istraživanja u socijalnom radu” koji vodi profesorka Ljiljana Manić, na smeru na kome se školuju socijalni radnici. Dobrodošlicu studentima je poželela Milanka Jevtović Vukojičić, predsednica odbora. Nakon prijema, studenti su upoznati sa delokrugom rada Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva i posetili su biblioteku Narodne skupštine Republike Srbije.