Naši profesori su učestvovali na Međunarodnoj konferenciji “Govorno jezički-poremećaji kod dece i mladih” u organizaciji udruženja “Vitezovi osmeha” iz Novog Sada. Doc.dr Neda Milošević je govorila na temu: “Primena logopedskog seta i poremećaja slušnog procesiranja”, a doc. dr Dragan Čauševac na temu “Savremeni pristupi u tretmanu afazija.