Povodom obeležavanja Međunarodnog dana socijalnih radnika, Asocijacija socijalnih radnika i Visoka škola socijalnog rada, organizovala je 19.03.2019. tribinu pod nazivom “Uloga socijalnih radnika u savremenom društvu”.