Održan je Peti balkanski forum socijalne zastite u organizaciji Asocijacija socijalnih radnika u hotelu “Šumarice” u Kragujevcu od 13. do 15.03.2019. Tema je bila “Saradnja pravosudnog sistema i sistema socijalne zaštite u ostvarivanju osnovnih prava građana”. Profesori Visoke škole socijalnog rada dali su značajan doprinos radu ove konferencije, obzirom da je doc. dr Mišo Čurović ujedno i član predsedništva Asocijacija socijalnih radnika i Komore socijalne zaštite.

Konferencija je bila izuzetno zanimljiva. Prisustvovali su predstavnici komora socijalne zaštite iz Slovenije, BiH i Republike Srpske. Najveći broj predavanja odnosio se na starateljstvo, lišavanje roditeljskog prava i izneti su brojni primeri postupanja sudskih organa u porodičnim sporovima.