U organizaciji Visoke škole socijalnog rada organizovana je tribina pod nazivom:
“Uloga socijalnih radnika u savremenom društvu”.
Prezentovane su sledeće teme;

  • U pripremi za obavljanje humane profesije, jesam li napravom putu? – Jovana Gvozdenović master student socijalnog rada
  • Ja kao socijalni radnik na dva mesta – dr Jelena Tanasijević, socijalni radnik
  • Socijalni radnik u lokalnoj zajednici – prof dr Petar Nastasić
  • Kako sebi pomoći da ostanem/postanem dobar socijalni radnik – doc dr Sanja Đurđević
  • Edukacija socijalnih radnika kao odgovor na zahteve savremenog socijalnog rada – Ružica Jelisavac, socijalni radnik