U Beogradu je 22-23.novembra održan prvi Međunarodni naučni skup pod nazivom „Socijalna politika u Srbiji na raskršću vekova“, u organizaciji Visoke škole socijalnog rada iz Beograda i Komore socijalne zaštite, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Uspeh ovog skupa sa jedne strane mogao bi se meriti brojem predavača iz inostranstva, regiona i Srbije, njih čak 50 i preko 350 pasivnih učesnika, ali su sigurno korisniji za socijalnu politiku države, međunarodno povezivanje i saradnju i društvo u celosti, izneti problemi, razmenjena iskustva i zaključci doneti nakon dvodnevnog rada.

Koliko je neophodno organizovanje ovakvih skupova, na kojima  se razotkrivaju najslabije karike globalne socijalne politike i bespomoćnost najosetljivijih kategorija društva, govori i prisustvo ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja gospodina Zorana Đorđevića. Na samom početku rada, ministar je istakao interesovanje Vlade republike Srbije za akutne probleme sa kojima se socijalni radnici i logopedi susreću u praksi, i ponudio saradnju i podršku na konretnim  primerima. Takođe je istakao da je osetan nedostatak navedenih profila na tržištu rada, zbog čega socijalna zaštita i korisnici iste trpe i nose veliko breme improvizujući i ublažavajući posledice u neadekvatnim uslovima.

Deleći slična razmišljanja, skup je otvorio prof.dr Vladimir Ilić, direktor Visoke škole ne skrivajući zadovoljstvo zbog ogromne posećenosti i interesovanje za teme koje su bile predviđene Programom skupa. Sa posebnim poštovanjem, podsetio je na značajne jubileje koji se ove godine, i baš u vreme održavanja skupa obeležavaju u celoj zemlji, sa akcentom na Veliku pobedu u Prvom svetskom ratu, neizrecive gubitke stanovništva, od koga se do danas nismo oporavili.

Direktorka Komore socijalne zaštite MA Sandra Perić je predstavila zajedničke buduće projekte Komore i Visoke škole i pozvala učesnike skupa da zaključke donete na skupu ne zaborave,  već da svojom upornošću svi zajedno insistiraju na njihovom sprovođenju i realizaciji.

Nakon prvog celodnevnog izlaganja u Sava centru, izlaganja i nastavak rada je nastavljen narednog dana u Visokoj školi socijalnog rada, u kući Alekse Krsmanovića.

Svi koji su imali privilegiju da prisustvuju ovom jedinstvenom skupu, poneli su snažne utiske o tome kako postoje i drugi modeli socijalne zaštite, a o kojima su imali priliku da čuju od kolega iz Rusije, Bugarske, Nemačke, BiH i Slovenije.