Visoka škola socijalnog rada je u svojstvu prijatelja, ustupila svoje prostorije za održavanje Škole za brak Mati, čiji je rad koncipiran po ciklusima od po 10 predavanja. Ciklus traje mesec dana, a predavanja se odvijaju po grupama  od oko 70 polaznika, parova i pojedinaca. Predavanja  se održavaju nedeljom od 17-20.30h, i tom prilikom se obrađuju sve teme vezane za partnerske odnose – ljubav, seksualnost, komunikacija, stilovi vezanosti, socijalne vrline, nasilje, planiranje porodice, planiranje budžeta itd.

Prvi ciklus je počeo 16. oktobra predavanjem prof.dr Žarka Trebješanina na temu “Muškarac i žena – različitost i ravnopravnost. Partnerski odnosi”.

Muškarac i žena su ravnopravni ali i različiti. Potrebno je poštovati različitosti polova i primarnih uloga, kvaliteta i potencijala koje svaki pol nosi. Potrebno je osećati vrednost i dostojanstvo svog pola kroz različitost, igru i interakciju koju takva različitost omogućava.

Prihvatanje sopstvene vrednosti i vrednosti partnera u različitosti, je osnova za početak kvalitetnog partnerskog odnosa. Da bi shvatili različitost potrebno je da poznajemo genezu stvaranja uloga i modela muškarca i žene kakve ih danas znamo.”

Drugi ciklus održan je u nedelju 28. oktobra  i sastojao se od tri predavanja. Na samom početku ovonedeljne radionice prof. dr Tatjana Milivojević je govorila na temu “Nasilje u braku” (vrste nasilja, žensko i muško nasilje, stid) i “Umeće življenja u zajednici” (socijalne vrline), a koja su naišla na veliko interesovanje naših polaznika. Na ove više nego aktuelne teme, sa predavanjem o  “Veštini življenja u zajednici – bonton”, predstavila se i  Jasna Tulić ispred Code Diplomatique. Želimo da se zahvalimo prisutnima na punoj pažnji  i dobroj energiji.

 

Raspored predavanja možete pronaći na sajtu www.skolazabrak.rs