Prva i jedina Specijalistička ordinacija u Beogradu koja primenjuje peloidne procedure i u svom timu, osim specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, ima i subspecijalistu Balneoklimatologije (banjske medicine). Osnovana je u saradnji sa Visokom školom socijalnog rada-smer okupaciona terapija, Beograd, Terazije 34 i predstavlja njenu nastavnu jedinicu za praktičnu obuku studenata. Osnovna ideja osnivača je bila da uz uobičajene fizikalnomedicinske agense uvede i peloidoterapiju koja se primenjuje samo u nekim većim banjama a predstavlja veoma korisnu i popularnu proceduru kod korisnika sa hroničnim bolovima mišićno-skeletnog sistema različitog porekla, u nezi kože, prevenciji i otklanjanju celulitisa.

www.lekovitoblato.com