Na sednici Nastavnog veća Visoke škole socijalnog rada, održanoj 12.09.2018. godine, izvršen je izbor nastavnika  u zvanje po objavljenom konkursu od 19.07.2018.