Na sednici Nastavnog veća Visoke škole socijalnog rada, održanoj 18.07.2018. godine, izvršen je izbor nastavnika u zvanje po objavljenom konkursu od 01.06.2018. godine