Na sednici Nastavnog veća Visoke škole socijalnog rada, održanoj 24.01.2018. godine, izvršen je izbor nastavnika u zvanje po objavljenom konkursu od 07.12.2017. godine